28.01.2023

Тържествено стартира учебната 2017-2018 година в община „Тунджа“

Първият учебен ден е специален празник за всички тунджанци, опазили за цял живот почитта към знанието и носталгията по ученическите години.

На официалното откриване на новата учебна година в СУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, присъства кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев.

„Днес, 15 септември, отново сме на прага на новата учебна година. Днешният ден е празник за всеки, който вярва, че знанието е дълбока човешка потребност и, че лишен от него, човек остава без способността да управлява живота си. Първият учебен ден е много специален за всеки един от нас. Той е знак на вярата и почитта ни към знанието и образованието, символ на приемствеността и на традицията. Вярвам, че началото на настоящата учебна година е изпълнено с упование и сила, защото в него са вградени волята, вдъхновението и любовта на много хора. …“ каза в приветственото си слово кметът Георгиев.

Тържествено стартира учебната 2017-2018 година и в останалите тунджански училища. Председателят на Общински съвет „Тунджа“ Георги Петров приветства учениците на НУ „Васил Левски“, с. Завой. Заместник-кметът Станчо Ставрев откри учебната година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик, заместник-кметът Ели Василева сподели празника на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Роза, а секретарят на общината Андон Кръстев откри учебната година в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Дражево.

Директорите на дирекция „Хуманитарни дейности“ Димитър Димитров, дирекция „Други дейности по икономиката“ Татяна Стоева и дирекция „Бюджет и счетоводство“ – Светла Стоянова, както и представители на общинска администрация бяха гости на учебните заведения в селата Веселиново, Тенево, Кукорево, Ботево и Крумово.

С издигане на националния флаг, с богата празнична програма, поздравителен адрес на кмета Георги Георгиев и подаръци от община „Тунджа” премина 15 септември в 10-те тунджански училища.

Политиката на Община „Тунджа“ в сферата на Образованието винаги е била последователна и съобразена с реалните условия в страната. Ръководството на общината целенасочено се стреми към това, децата и учениците да получат такова образование и подготовка, с които да се чувстват равнопоставени и конкурентноспособни на своите връстници не само в България, но и в Европа.

През учебната 2017-2018 година в детските градини на територията на община „Тунджа“ ще бъдат формирани общо 28 групи, от тях 4 яслени. По данни на директорите в групите ще бъдат обхванати общо 555 деца.

С около 10 на сто по-добър обхват на децата се отчита спрямо началото на предходната учебна година

Децата на 5 и 6-годишна възраст са общо 227, децата на възраст от 2 до 4 г. са 267, а в яслените групи към детските градини са записани общо 61 деца.

Най-развълнувани на днешния ден са първокласниците и техните родители. Броят на първокласниците е 120, а учениците от І до VІІ клас в общинските училища е 939. В паралелки от VIII – ХII клас в средното училище в с. Скалица ще се обучават общо 88 ученици, което потвърждава интереса към специалността „лозаровинарство”. Общият прогнозен брой на учениците от І до ХII клас в училищата на община „Тунджа“ е 1027 ученици.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com