03.02.2023

Близо 8 млн. лева  ще бъдат вложени в дейности по обновяване на образователната инфраструктура в община Ямбол

Средствата са част от над 500 млн. лв. европари по управляваната от регионалното министерство програма „Региони в растеж“, които имат на разположение общини, министерства и университети в страната за ремонт на учебни заведения, съобщи народният представител от ПП ГЕРБ д-р Юлиян Папашимов.

Детска ясла „Мечо Пух“, Детска градина „Свобода“ и яслата към ДГ „Пламъче“ и   Средно училище „Климент Охридски“ ще бъдат изцяло реновирани по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на образователната инфраструктура на община Ямбол“, изпълняван по Оперативна програма „Региони в растеж“.

Община Ямбол  реализира и проект „Комплексни мерки за обновяване на Професионална гимназия по земеделие „Христо Ботев“ град Ямбол“. Мерките предвиждат цялостно модернизиране на учебния комплекс, в това число учебните кабинети, общежитието и дворното пространство към училищната сграда.

„Изпълнението на проектите ще осигури съвременни и модерни условия в учебните и детски заведения. Освен това безвъзмездната помощ от ЕС ще даде  възможност публичните средства на общността да бъдат вложени в други инфраструктурни обекти на територията на всяка една община“, заяви още народният представител д-р Юлиян Папашимов.

Досега в цялата страна са сключени общо 75 проекта за 349,7 млн. лв. С тези средства училища, детски градини и висши учебни заведения ще бъдат модернизирани, ще се повиши енергийната ефективност в тях.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com