03.02.2023

Комисии  издирват  необхванати  ученици

В Община Стралджа започнаха  проверките за прибиране на необхванати ученици  и деца подлежащи на задължително обучение в училищата и детските градини. Акцията е в изпълнение  на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст съгласно Решение № 373/05.07.2017 г. на Министерски съвет .  Съставът на комисиите се определя със заповед на началника на РУО – Ямбол и в тях влизат  представители на общината, кметове и кметски наместници  на селищата от общината, учители,   представители на РУ“Полиция“ и ДСП – Ямбол.  Те имат за задача да влязат в домовете на деца, които  не са обхванати  училище или ДГ,   да получат информация от близки, съседи, познати къде са тези деца в момента, какви са причините за  непосещаване на училище и ДГ. Да водят разговори с родителите  и да ги убедят да запишат децата на училище и осигурят присъствието им в клас. Ако се открият родители, които съзнателно не допускат децата си в класните стаи, то  те ще бъдат санкционирани.

От предоставените карти от РУО – Ямбол на необхванатите  деца и ученици от община Стралджа  става ясно, че броят им е  над 220. Първите констатации на комисиите са, че не малка част от тези деца  са в чужбина заедно с родителите си, други сe водят на адреса на майката, която не е променила адреса си след като се е омъжила, има и такива, които са записани, но не са отчетени като обхванати.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com