24.09.2018

„Селото на орехите пее“  в с. Добрина

С иречековските самодейци, които знаят как се тачи българското

Кукерската група при читалище с.Иречеково с ръководител Стефан Дончев  се завърна с Първа  награда  от конкурса за народно творчество  на с.Добрина, Провадийско „Селото на орехите пее“. Момчетата успешно елиминираха  кукерските групи на Айдемир, Бозвелийско, Калипетрово и др. Отличието за маскираните мъже от Иречеково  се дължи както на пищните костюми, оригиналните маски така  и на  богатия ритуал представен пред множеството гости и журито. На сцената се изявиха и танцьорките от танцовата група „Незабравка“ с ръководител Румен Димов. Старанието с което танцуваха , удоволствието от  представяне на програмата доказа, че самодейците от Иречеково не само обичат богатия местен фолклор, те го носят в сърцето си, тачат своите корени и продължават традициите наследени от дедите.

Това не е единствения успех на представителите на читалището. През лятото  певческата група показа майсторството си в гр.Средец. Второ място завоюваха  заедно с танцовата група и  на празника в с.Еленово. Самодейците обогатиха празника на с.Саранско, имаха покани за участие и в други села на общината, планират участие в различни фестивали и събори и през есента.