22.09.2018

Търсят се близо 190 мераклии за военнослужещи

До 07.11.2017г. във Военно окръжие Ямбол се приемат документи за кандидатстване за военна служба в Сухопътните войски на Република България, както следва:
1. Във в.ф. 54100 – Ямбол, 15 длъжности;
2. Във в.ф. 28330 – Смолян, 73 длъжности
3. Във в.ф. 24490 – Асеновград, 20 длъжности
4. Във в.ф. 28610 – София, 20 длъжности;
5. В гарнизони Благоевград и Враца, 60 длъжности.
Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания за прием на военнослужещи:
да имат средно или по-високо образование
да са годни за военна служба;
– да не са осъждани и следствени;
– срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
– да нямат друго гражданство освен българско;
– да покриват нормативите за физическа годност, определени с акт на министъра на отбраната;
– да са психологично пригодни
Могат да кандидатстват и граждани освободени от военна
служба / кадрова / отговарящи на следните условия :
– да не са уволнени с наложено дисциплинарно наказание „уволнение”
– да не са по възрастни от 41 г.
– да не са минали повече от 10 г. от уволнението
За справки и повече информация в Офиса за водене на военен отчет на община Ямбол гр. Ямбол ул. Търговска №11 и телефони
66 22 41 и 66 22 56 или GSM 089 55 99 687 Петър Петров