22.03.2023

Тунджа кандидатства за проект за 390 хил. лева

На 9 октомври 2017 година, Община Тунджа внесе проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за развитие на социалното предприемачество в общината.

Основен приоритет в проектното предложение на Община „Тунджа“ е насърчаването на активното включване на безработни и икономически неактивни лица до 29-годишна възраст, с ниско образование и без професионална квалификация,  лица с увреждания и възрастни над 54 години.

Проектното предложение включва разширяване на дейността на съществуващото Общинско социално предприятие „Домашен социален патронаж“, с. Победа, чрез създаване на Социално предприятие „Шивашко и арт-ателие Тунджа“. С това ще се надгради и развие съществуващата социална услуга, като се даде възможност за активно включване на 13 лица от уязвимите групи в сектора на социалната икономика, чрез осигуряване на „защитена заетост” в рамките на 12 месеца.

Основното производство ще бъдат шивашки изделия, бродерия и сувенири, които ще се характеризират със своята уникалност и ръчна изработка, обвързани с традиционни символи на културно-историческото наследство на община „Тунджа“.

Очаква се с разширяването на дейността на Общинското социално предприятие, да се генерира заетост на лицата от уязвимите групи, тяхното личностно развитие, създаване на социални и трудови умения и умения за независим живот за успешната им реализация както в сферата на социалната икономика, така и на реалния пазар на труда.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com