28.05.2023

Нарушения при фирмите за продажба на дървен материал

На 18 октомври, в град Ямбол е проведена полицейска операция по линия „Гори  и дърводобив“ с участието на служители от сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ при ОДМВР  и представители на ТД на НАП- Бургас. В два от проверените обекти, осъществяващи търговска дейност с дървен материал е установено, че се  извършват продажби без да се издават фискални бонове, както и че  наличните парични средства в касата не съответстват на отразените в касовия апарат на място. За констатираните нарушения е взето отношение от компетентния орган. В един от обектите е констатирано и несъответствие между наличната дървесина и тази отразена във водения електронен дневник, съгласно Наредбата за контрола и опазването на горските територии. Работата по случая продължава.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com