29.05.2023

Отчетно-изборно събрание на дружеството на писателите в Ямбол

На 23 ноември 2017 г. в читалнята на РБ „Г.С.Раковски“, Ямбол тържествено бе отбелязана 38-годишнината от основаването на ямболското писателско дружество и се проведе редовното отчетно-изборно събрание.

В началото на вечерта с минута мълчание бе почетена паметта на починалите през мандата ямболски писатели: д-р Антон Шиков, Божана Драгнева, доц. д-р Сотир Сотиров, д-р Илия Бахаров, Кирилка Христова, Пенка Папазова и Тодор Николов.

Отчетен доклад за периода 2012-2017 г. прочете председателя на Дружеството на писателите Тенко Тенев. Изказвания и препоръки за подобряване бъдещата дейност на дружеството направиха Ваня Велева, Денка Илиева, Генка Богданова, Димитринка Григорова, Радко Стоянов, Слав Стринавски, Донка Бабачева, Кольо Пехливанов и Любомир Котев.

За председател на Дружеството на ямболските писатели за периода 2017-2022 г. бе предложен поетът Тенко Тенев, който бе избран с пълно единодушие от 44 гласа.

Избрано бе и предложеното от Тенко Тенев ново ръководство в състав: Любомир Котев и Христо Карастоянов – заместник-председатели; Димитър Бечев – творчески секретар; членове – Димитрина Бояджиева, Илко Капелев и Ваня Велева.

Водещ на събранието бе литературният критик Димитър Бечев.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com