01.12.2022

Ямбол – последен по прозрачност в управлението

Бургас, София и Стара Загора са най-добре представящите се общини според третия годишен Индекс на местната система за почтеност на асоциация „Прозрачност без граници“, а Хасково, Монтана и Силистра са на последно място. Това съобщи Калин Славов, изпълнителен директор на асоциацията при представянето на индекса.

ИПИ: Най-богатата област в България е София

Индексът се съставя чрез сравнителен анализ на общините в 27-те областни центъра в България. Средната стойност на индекса е 3,29 при максимална стойност 5, като той се е повишил за цялата страна спрямо миналата година. Индексът за трета поредна година регистрира критично ниски нива на прозрачност и отчетност в работата на институциите на местно ниво в мнозинството общини-областни центрове. Според данните значително повишение спрямо 2016 г. имат Пловдив, Габрово, Шумен и Благоевград.

ИПИ: България отбелязва ново дъно в международна класация

По сектори, най-висока стойност на индекса имат за първи път кметските екипи – на първите места са кметовете на София, Габрово и Пловдив, на последните градоначалниците на Хасково, Ямбол и Кюстендил. На второ място след кметските екипи е общинската администрация, следвана от съдилищата, общинския съвет, полицията, гражданското общество, политическите партии, бизнесът и на последно място медии.

По думите на експерта Катя Христова твърде ниска стойност на индекса реализират гражданските сектори. Тя обаче отбеляза добри практики в областните дирекции на МВР и доброто им представяне в индекса, както и повишаване на средната стойност на индекса за сектор съдилища, освен в София, където има трайна тенденция на слабо представяне.

Експерти: Корупцията е основна спирачка за демокрацията в България

Христова посочи още, че най-чувствителният сектор – медиите, продължава да понижава своята стойност в индекс. Тя обясни, че са изследвани местни и регионални медии, като допълни, че дефицитът е свързан със слабата роля на медиите да опазват обществения интерес. Положителен резултат в този сектор имат само – София, Стара Загора, Пловдив, Благоевград, Бургас и Ямбол.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com