28.05.2023

Отчетно събрание на Общинската организация на Български Червен кръст – „Тунджа“

Съгласно Устава на БЧК, на 13 декември,  в залата на Общински съвет „Тунджа“, се проведе отчетно събрание на общинската организация на БЧК – „Тунджа“.

Гости на заседанието бяха инж. Митко Филипов – директор на секретариата на Областния съвет на БЧК и д-р Антоанета Антонова – председател на Областния съвет на БЧК.

Секретарят на общинската организация на БЧК „Тунджа” Цветанка Алексиева направи подробен отчет за дейността на организацията за изминалата 2017 година.

По време на разискванията бе направен основния извод, че съвместната работа между Областната организация на БЧК Ямбол и Община Тунджа, е добър пример за успешно постигане на общите цели за намаляване на уязвимостта и социалното изключване сред най-нуждаещите се лица и семейства от нашето общество.

Общото събрание прие отчетния доклад и даде много добра оценка за работата на организацията, след  което се премина към приемане на плана за работата през 2018 година.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com