28.11.2022

Първа помощ на работното място

bty

На 15 декември 2017г. в зала на Центъра за обществена подкрепа в град Стралджа се проведе курс по първа помощ на работното място за служители и охранители от общината. Обучението се реализира по предложение на Ямболската червенокръстка организация и имаше за цел участниците да придобият конкретни знания и практически умения по оказване на първа помощ за повишаване на тяхната компетентност и способност да реагират адекватно при травми и злополуки, причинени от различни инциденти по време на работа.

Участниците имаха възможност да задават актуални въпроси, свързани с  мерките за справяне при наранявания, свързани със спецификата на дейността.

Водещ обучител бе д-р д-р Панайот Попов – лектор по първа помощ към БЧК-Ямбол.   Общия брой на обхванатите е тринадесет и всеки от тях получи удостоверение за преминат курс по „Първа помощ на работното място”.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com