29.05.2023

Последно обсъждане на проблемите за календарната 2017 година

Бинка Величкова

На 15 декември 2017 година се състоя традиционната месечна среща на общинския кмет Христо Христов с кметовете и кметските наместници от съответните селища на община Болярово.

Всеобщо вълнение предизвика проблемът за драстичното увеличение на цената на водата в област Ямбол – най-висока за страната. Присъстващите местни ръководители предложиха освен гласуваната от членовете на Общински съвет – Болярово протестна декларация, да започне и подписка по населени места срещу този несправедлив акт, наложен необмислено и утежняващ социалното положение на местното население (предимно възрастни хора с ниски доходи).

Обсъдени бяха и други актуални въпроси – за честото спиране на електроподаването в някои населените места (с. Шарково, с. Воден, с. Странджа, с. Ситово и др.). Г-н Христов увери колегите си, че ще бъдат предприети мерки, но са нужни писмено подадени сигнали от тяхна страна.

Относно влошаването на времето е евентуални снегонавявания през зимните месеци, г-н Христов апелира към кметовете да се реагира своевременно. И обеща лично да контролира снегопочистването, а и опесъчаването при нужда. Нужна е бдителност, акурантност и бърза намеса – само така ще се избегнат проблемните проблемните ситуации, причинени от зимния сезон, категоричен беше енергичният и грижовен общински ръководител.

С изказвания и уместни предложения се включиха: Костадин Иванов, Елена Анева, Тодорка Метаксова, Мара Минева, Тодор Куртев, Ангелин Василева.

Господин Христов благодари на всички за хармоничната и резултатна  работа през отиващата  си година и отправи сърдечни благопожелания за 2018-та година.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com