30.09.2022

ОбС Стралджа прие наредба за отпускане стипендии на студенти

Община Стралджа

Добрата новина доказва, че общинското ръководство твърдо и целенасочено изпълнява политика за насърчаване на учащите се за постигане на по-високи резултати в обучението им, завръщане в родното място, с цел подпомагане развитието чрез квалифицирани и млади специалисти, нужни за просперитета и по-доброто развитие на Община Стралджа. Новата наредба има за цел да подпомогне със стипендии учащи във висши училища, които отговарят на критериите за подбор съгласно утвърдения документ.

Чрез това решение, с  оглед задоволяване потребности от изпълнителски и ръководни кадри Община Стралджа ще може да отпуска стипендии на студенти обучаващи се в редовна  форма на обучение по бакалавърски и магистърски програми във висши училища на територията на Република България. Конкретните специалности и броят на стипендиантите по тях, за които ще се отпускат стипендии , ще се определят ежегодно с решение на Общински съвет. Стипендиите ще се отпускат от бюджета на Община Стралджа. Размерът на стипендията ще се определя с решение на Общински съвет по предложение на  Кмета на Община Стралджа.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com