21.09.2018

Месечна работна среща на общинското ръководство с кметове и кметски наместници

21.09.2018 vreme 0

На 20 септември представителите на общинското ръководство (кметът Христо Христов, заместник-кметът Нина Терзиева и секретарят Мария Чанева) проведоха своята месечна работна среща […]

1 2 3 85