01.04.2023

Обучение на доброволци от доброволното формирование към община Болярово

bty

Екип от обучители на БЧК – Ямбол проведе второто от планирания цикъл от обучения за членовете на доброволното формирование, изградено към община Болярово.  Обучението е съобразено с учебната програма, утвърдена от Академията на МВР с обща продължителност 20 учебни часа и е част от цялостната подготовка на специализираните екипи за действие при кризи, изградени към общините.

Основната цел е, участниците да придобият знания и практически умения за оказване на първа помощ на пострадали при пожари, бедствия и извънредни ситуации.

Второто обучение имаше изцяло практическа насоченост за алгоритмите на първа помощ при различни травми, действие и взаимодействие на екипите, работещи на терен, изработване на план за действие по време на кризи, осигуряване на безопасност, роля и отговорности на терен и др.

Доброволните формирования към общините са регистрирани по реда на чл. 41 от Закона за защита при бедствия.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com