21.08.2018

В Болярово общинският бюджет е приет

Бюджетът на община Болярово беше приет днес на редовното заседание на Общинския съвет. През тази година крайграничната община ще разполага с 5 млн. 750 000 лева.
В сравнение с миналата година бюджетът е завишен с 283 000 лева, стана ясно по време на заседанието. Капиталовата програма на общината е в размер на 1 млн. и 39 000 лева, обобщи кметът на община Болярово Христо Христов: „Исканията, които получихме от всички населени места, плюс останалите отдели в общината, социалните заведения училищата надхвърлят 2 млн. лева“, поясни Христо Христов. За основен ремонт на дълготрайни материални активи са предвидени 791 959 лв. Те ще отидат за: реконструкция на част от водопроводи в Стефан Караджово, Мамарчево, Голямо Крушево, Попово, Малко Шарково и Голямо Шарково; ремонт и кърпеж на улична пътна мрежа и четвъртокласни пътища; ремонт на общински пътища; основен ремонт на общински сгради; почистване и изрязване на дърветата в река Поповска във Воден и Попово. След проверка на над стоте общински язовири и предписанията за тях са заложени пари за ремонт на най-рисковите 6-7 водоема, намиращи се над населените места. Предвидени са средства за изработване на входни знаци на общината, 79 500 лв. са за компютри, косачки, лекотоварен автомобил за социалния патронаж, платформа за защитеното жилище и ултразвук за Центъра за социална рехабилитация в Болярово.
За придобиване на нематериални дълготрайни активи са заложени 167 хил. лв. – за изработване на Общ устройствен план; за закриване, рекултивация на съществуващото сметище в Болярово; за съфинансиране модернизация на уличното осветление.
Проектите, които са в процес на изпълнение през тази година са в размер на близо 1 млн. 617 000 лева. , а проектите в процес на одобрение са за над 9 млн. лева.