26.03.2023

Старт на кампания

На 1 февруари 2018 г. община Стралджа стартира кампанията за събиране на местни данъци и такси. Данъкоплатците могат да заплащат задълженията си за данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за 2018 г. на касата в Информационен център, отдел „Местни приходи”. От началото на годината там може да се заплати и данъка върху превозните средства за 2018 година. Данък недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства, могат да се платят на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. На предплатилите задълженията си за цялата година в срок до 30 април, се прави отстъпка в размер на 5 %. Патентният данък може да се плати на 4 равни вноски до 31 януари, до 30 април, до 31 юли и до 31 октомври. Туристическият данък се внася до 15 число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките. Задълженията могат да се заплащат в брой или чрез ПОС терминал на касата при отдел „Местни приходи”, или по банковата сметка на Община Стралджа.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com