28.05.2023

Продължават услугите  „личен асистент“ и „ домашен помощник“  в Община „Тунджа“

След приключването на проект „Център за услуги в домашна среда“ по схема „Независим живот“,  от 01.09.2017 г., в Община “Тунджа“  продължи предоставянето на услуги в домашна среда „личен асистент“ и „домашен помощник“. Те се предоставят на лицата и семействата със затруднения в организацията на домашния бит в следствие на увреждания или хронични здравословни проблеми.

В периода от месец септември до месец декември 2017 г., грижа в домашна среда бе осигурена за 132 потребители от 50 лични асистента и домашни помощници със средства по ПМС № 137 от 05.07.2017 г., чрез Агенция за социално подпомагане.

С ПМС № 332 от 22.12.2017 г. и през 2018 г.,  са предвидени средства за  предоставяне на услуги в домашна среда. В тази връзка на 22 декември 2017г. Община „Тунджа“ подписа с Агенция за социално подпомагане споразумение за финансиране, с което до 31.12.2018 г. ще бъдат осигурени работните заплати на личните асистенти и домашните помощници.

Общият размер на очакваното финансиране до края на календарната година е в размер до 373 442 лв.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com