29.05.2023

Добротворството не е забравено понятие

Бинка Величкова

В това ни убеждава поредната благотворителна акция на Областния съвет а БМЧК, инициирана от Гергана Георгиева. Отзвук от този жест на благородно съпричастие към децата от семейства от затруднено беше раздаването на хранителни пакети на 21 деца в риск от СУ „Доктор Петър Берон“ от активисти на БМЧК. Хранителните продукти бяха набрани благодарение на съвместна кампания на БЧК и супермаркет „БИЛЛА“. Доброволците набраха пакетирани хранителни продукти над 100 кг. / боб, леща, ориз, макарони, захарни изделия и др. /, които оформиха в пакети.

Координаторът на организацията Пламен Димов, се обърна към включените в списъка ученици, разяснявайки мотивите на акцията. Той ги призова да станат и те след време членове на БМЧК, защото това са клубове на добротворството и безкористната всеотдайност. Освен това, се провеждат интересни обучения, емоционално наситени състезания (на областно и национално ниво), кипи динамична дейност в името на хуманни каузи.

    Раздадените продукти и хранителни стоки ще бъдат в помощ а семействата, от които произхождат тези ученици на различна възраст. Скромен принос към домакинствата, но с висока морална стойност! И практическо доказателство, че добротворството не е забравено понятие в нашата нелека съвременност, белязана от недоимък.

А децата са впечатлителни натури и навярно няма да забравят доброто. То дълго ще се помни, а понякога – завинаги. Според избирателната способност на човешката памет и по законите на християнската етика.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com