11.12.2018

Кукеров ден  в  село Кабиле

13.02.2018 vreme 0

На десети и единадесети февруари 2018 година, в село Кабиле се проведе кукерски празник. През първия ден, рано сутринта, близо петдесет кукери […]