28.05.2023

Ученически игри по волейбол

На 16 февруари 2018 г., във физкултурния салон на Основно училище „Васил Левски”, с. Тенево, се проведе общинският кръг на ученически спортни игри по волейбол.

Игрите са включени в Общинския спортен календар на община „Тунджа” и са етап от Националния спортен календар на МОН за 2017/2018 учебна година.

Организатор на състезанието бе Община „Тунджа”.

Участие взеха общо 7 отбора от основните училища в селата Роза, Бояджик, Кукорево и Тенево. Отборите бяха  разпределени в една възрастова група – ученици от V – VІІ клас.

Съдийският екип се ръководеше от Илия Михайлов – съдия по волейбол, дългогодишен спортен деятел и преподавател по физкултура.

След оспорваните срещи се получи следното класиране:

 

Момичета V – VІІ клас:

 

І-во място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик;

ІІ-ро място – ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза;

IIIто място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево.

 

Момчета V – VII клас:

 

І-во място –  ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Роза;

ІІ-ро място – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Бояджик;

ІІІ-то място – ОУ „Васил Левски”, с. Тенево;

IVто място – ОУ „Христо Ботев”, с. Кукорево;

 

Купите, наградите и грамотите на отборите бяха осигурени от Община „Тунджа“.

Ученическите игри са основната изява в областта на ученическия спорт и част от държавната политика за организиране и провеждане на състезания с оглед развитие на индивидуалните способности и дарования, както и за развитие на дееспособността на учениците в областта на спорта.

В областния кръг на ученическите спортни игри по волейбол Община „Тунджа” ще бъде представена от отборите заели първите места в класирането.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com