30.03.2023

Среща в село Попово във връзка с набелязване на мерки срещу престъпността  

Лора Величкова

На 16 февруари 2018 година в село Попово бе свикано общоселско събрание във връзка със зачестилите кражби. Срещата бе по желание на жители от селото и с цел набелязване на ефективни мерки за справяне с престъпността в селото.

На срещата присъстваха: общинският кмет Христо Христов, секретарят на общината и председател на МКБППМН Мария Чанева, кметът на село Попово Ангел Апостолов, началникът на РУП – Елхово Койчо Койчев и неговият заместник, г-н Трифонов – Детска педагогическа стая, представители на ПУ – Болярово, секретарят на Местната комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни Любослав Ценов, директорът на ОУ „Стефан Караджа“ Дора Карагьозова, педагогическият съветник а училището Димитър Дичев и др.

От встъплението на кмета на селото стана ясно, че кражбите са зачестили и част от тях са извършвани от малолетни и непълнолетни деца. Много от жителите на селото казаха своите проблеми, споделиха за кражбите в домовете им и призоваха присъстващите да вземат някакви мерки.

Христо Христов сподели с присъстващите, че е запознат със случаите и много държи на тази среща да се набележат конкретни мерки, с които общината, в координация с другите институции да направи всичко възможно да прекрати тези престъпи деяния.

Относно децата, които са с няколко възпитателни дела, господин Трифонов обясни какви са законовите мерки, към които могат да се придържат, тринадесет на брой. Директорът на училището Дора Карагьозова сподели вижданията си, че възпитанието трябва да започне от родителите, защото децата извършват това извън училище, а там дори са добри ученици.

Началникът на полицията г-н Койчев отговори на множеството въпроси и разясни как и по какви случаи работят и какви мерки биха могли да предприемат  – засилено полицейско присъствие в селото, графици. Той призна, че с общинското ръководство работят много координирано и успешно и гарантира, че ще се търсят ефективни начини за справяне със ситуацията.

В края на срещата общинският кмет призова да се набележат няколко мерки със срокове, като инициативата ще е негова – започва със срещи с децата и родителите им в училище, проверки за посещаемост и координиране н действията с полицейските представители и МКБППМН и Детска педагогическа стая.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com