30.03.2023

Полицията се отчете пред местната власт в Болярово

Лора Величкова

На месечната работна среща на общинския кмет Христо Христов с кметове и кметски наместници от населените места на общината, гост бе началникът на РУП – Елхово Койчо Койчев, който представи отчета за работата на полицията през 2017 година: цялостен и конкретно за община Болярово. На срещата присъстваха и заместник-кметът Нина Терзиева, секретарят на общината Мария Чанева и инспекторът от Детска педагогическа стая Трифон Трифонов.

Господин Койчев представи пред аудиторията статистика за брой подени, разкрити и неразкрити престъпления по групи, както и съпоставка с предходната година. Благодари на кметовете и кметските наместници за съдействието им, като им припомни правомощията – до пристигане на полицейски представител, те имат тези функции. Остави своя телефон за връзка и съобщи, че всяка сряда до обяд има приемен ден, но винаги е готов за среща с всеки от тях, при необходимост, както и за сигнали по телефона.

Общинският кмет постави за пореден път въпроса за липсата на кадри в Полицейски участък – Болярово. Полицейският началник припомни, че има три нови попълнения, които обучават сега от Боляровска община, които след известно време ще се върнат тук. Отговори на въпроса за нощните дежурства и ротации, които обмисля в бъдещата работа, за да е по-ефективна.

Господин Трифонов също отговори на въпросите за детската престъпност, като спомена, че с години децата са от едни и същи населени места. Сподели и проблемите, които среща при работата с родителите предимно, не толкова с децата. Той благодари на кметовете и кметските наместници за успешната съвместна работа, на която ще разчита и за в бъдеще.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com