29.05.2023

Послания за повече доброта

Лора Величкова

На 28 февруари 2018 година, в СУ „Д-р Петър Берон“ бе отбелязан Денят на розовата фланелка. Денят на родовата фланелка се чества всяка последна сряда на февруари – съгласно установената традиция. А за да уважат събитието, в училище дойдоха секретарят на община Болярово Мария Чанева (председател на МКБППМН), секретарят на МКБППМН Любослав Ценов, София Минева (председател на Общинското училищно настоятелство и ръководител на проект „Заедно да учим и творим“), Златина Николова (общински съветник и координатор по проекта), общинският съветник Янко Анев.

„Прави добро! Бъди добър!“, „Не на тормоза в училище!“ и други призиви за повече доброта и толерантност се четяха върху постерите в обявения конкурс „Розово сърце“ и „Розова фланелка“, изготвени от учениците в СУ „Доктор Петър Берон“ – град Болярово и ОУ „Стефан Караджа“ – с. Стефан Караджово.

Водещите Александра Чолакова и Виктория Георгиева припомниха най-напред предисторията на този ден, обявен за протест срещу насилието в училище (морален и физически тормоз), а и е само там, разбира се. Искам да отбележа и факта, че още при влизането в залата на всички бяха раздавани красиви розови химикалки и розови тениски с надпис „Не на тормоза“.

Госпожа Минева поздрави всички ученици за отлично подготвения празник, пожела им да бъдат винаги здрави, все така старателни и всеки ден в училище за тях да е под знака на добротата и толерантността.

Последваха тематично насочени рецитал, песни и танц, призовавайки да бъдем по-добри, толерантни и да закриляме по-слабите.

В края на тържеството госпожа Мария Чанева обяви резултатите от конкурсите и раздаде грамоти и награди на победителите. Ето ги и тях: в първата възрастова група награда за най-добър плакат получиха четвъртокласниците от СУ „Д-р Петър Берон“ – град Болярово; второто място бе за втори клас от СУ „Д-р Петър Берон“ – град Болярово, а трети останаха първокласниците от ОУ „Стефан Караджа“ – с. Стефан Караджово. Във втора възрастова група, победители бяха шестокласниците от ОУ „Стефан Караджа“ – с. Стефан Караджово; второто място бе за седмокласниците от същото училище, а трети бяха седмокласниците от боляровското училище. При най-големите ученици първото място бе за 10 клас от СУ „Д-р Петър Берон“ – град Болярово, втори бяха осмокласниците от боляровското училище, а трети – девети клас, отново от СУ „Д-р Петър Берон“ – град Болярово.

Със специалната награда на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни бяха отличени усилията на шести клас от СУ „Д-р Петър Берон“ – град Болярово, а за най-оригинална изработка наградата отиде при 11 клас от СУ „Д-р Петър Берон“ – град Болярово.

Всички останали участници също получиха поощрителни награди, защото всеки един наистина бе положил усилия и оригиналните постери бяха видни за всички.

А многобройните розови балони сякаш обещаваха розово бъдеще – с повече хармония между хората, в един свят на доброта…

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com