01.12.2022

Заключителна пресконференция по международен проект в Община „Тунджа“

На 15 март 2018 г., една година след подписване на договора за финансиране по  Проект № CB005.1.22.194 „Разширяване на фестивали с иновативни подходи“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма ИНТЕРРЕГ за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, в залата на Община „Тунджа,“ се проведе заключителна пресконференция.

Проектът се изпълняваше в партньорство с Асоциация за насърчаване и поддържане на културата на Къркпънар, гр. Одрин, Република Турция и е на обща стойност 96 177.77 евро, като за Община „Тунджа“ европейското финансиране е 51 470.41 евро.

На информационното събитие присъстваха кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев, кметовете на населени места, председатели и секретари на народни читалища, представители на кукерски групи от община „Тунджа“ и регионални медии.

„Възраждането на кукерството и превръщането на Югоизточния регион в привлекателна туристическа дестинация са част от целите, които се реализираха на територията на няколко населени места в община „Тунджа“, където вековни обичаи се пречупват през призмата на модерното и европейското за да се превърнат в истински Фестивал. Всичко свършено до тук е ценно, защото постигнатото е плод на труда ни, заедно, в една посока – популяризиране на богатството на българския фолклор и традиции“, отбеляза кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев.

Срещата продължи с презентация, подготвена от екипа на проекта, с която бяха представени и отчетени всички дейностите от проектното предложение.

В рамките на 12 месеца, под ръцете на младите художници Николай Димитров и Даниел Дубаров, сградите на кметства, стадион, читалище, открита сцена и поща в селата Кабиле и Чарган придобиха нов живописен облик. Триизмерни фигури и множество цветни табели със фотоси на кукери, напомнят на жители и гости за непреходните български традиции и превръщат малките населени места в привлекателни туристически дестинации.

Истинско предизвикателство се оказа изработването на кукерски маски, герданета, хлопки и цървули в подкрепа на дванадесет кукерските групи. Местни майстори и познавачи на кукерските облекла с изключителна прецизност и любов към традициите сътвориха 200 модела, които кукерите използваха по време на Маскарадния фестивал “Кукерландия”.

Акцент в иновативното популяризиране на кукерските обичаи извън пределите на България беше и изпълнението на зрелищна демонстрация на кукерски игри в центъра на град Одрин, която събра множество от хора, докосващи се за първи път до богатството на българския фолклор и традиции.

Възможностите за развитието на туризма в региона беше тема на няколко дискусии, в които взеха участие представители на местна власт, туристически фирми, неправителствени организации и медии, които се обединиха около идеята, че чрез провеждането на културни и фестивални събития ще бъдат създадени предпоставки за развитие на устойчив туризъм и затвърждаване на ролята на културното наследство като инструмент за трансгранично сътрудничество.

В края на срещата присъстващите имаха възможността да задават въпроси относно изпълнението на проекта, постигнатите резултати и да споделят впечатления от вече реализираните дейности.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com