28.05.2023

Изпълнението на проекта за популяризиране на екологосъобразния начин на живот сред младите хора в граничния район на община Болярово и община Кофчаз  продължава

Изпълнението на проекта за популяризиране на екологосъобразния начин на живот сред младите хора в граничния район на община Болярово и община Кофчаз  продължава

На 15 март 2018година от 11, 00 часа в град Болярово се проведе заключителната пресконференция  по проект „Подобряване на капацитета за защита на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите еколози на общините Болярово и Кофчаз“, договор № РД-02-29-47 , финансиран от Европейският съюз чрез програма ИНТЕРРЕГ ИПА България- Турция.

На събитието присъстваха господин Светлозар Кижев – председател на УС на МНПО-Болярово, водещ партньор по проекта, господин Мехмед Балджъ-кмет на община Кофчаз, партньор по проекта, членовете на екипа на проекта, жители на община Болярово.

Ръководителят на проекта-госпожа Нина Терзиева представи извършените дейности, постигнатите резултати, както и планираните бъдещи съвместни инициативи.

Проектът е на стойност 78 367,03 евро и се изпълнява в периода  20.03.2017 – 20.03.2018  година.


Проектът „Подобряване на капацитета за защита на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите еколози на общините Болярово и Кофчаз“, Проект № CB005.1.12.153 е съфинансиран от ЕС чрез Програма ИНТЕРРЕГ-ИПА ТГС България-Турция.

Тази публикация е изготвена с помощта на ЕС чрез   Програма ИНТЕРРЕГ-ИПА ТГС България-Турция CCI № 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност на Младежката неправителствена организация-Болярово и не може по никакъв начин да се счита, че отразява мнението на ЕС или на Управляващия орган на програмата.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com