21.03.2023

Деветокласници на професиографска екскурзия в ОДМВР – Ямбол

Днес учениците от 9-ти „б“ клас на Гимназия за преподаване на чужди езици в областния град, заедно със своя класен ръководител г-жа Стоянова, се запознаха отблизо с работата на служителите от сектор „НТЛ“ при ОДМВР – Ямбол. В присъствието на експертите от ОДК г-жа Карапачова и г-жа Пехливанова младежите посетиха импровизирано местопроизшествие на кражба на вещи от  МПС. Те наблюдаваха намирането и снемането на дактилоскопни следи и изземване на веществени доказателства. Разгледаха оборудването на мобилната криминалистична лаборатория и се запознаха със спецификата на работа при посещение на местопроизшествие. Веднага след това деветокласниците проследиха  дейността на експертите по обработване на иззетите материали, извършване на криминалистични изследвания и други специализирани дейности по изготвяне на експертизите – доказателства по досъдебните производства. Като доброволци участваха в демонстрация на криминалистична регистрация с фотографиране и снемане на дактилоскопни отпечатъци. Занятието протече при голям интерес от страна на младежите, които искрено заявиха желанието си за следващи срещи със служителите от областната дирекция.

Инициативата  е част съвместните дейности на  ОДМВР – Ямбол, ОДК при община Ямбол и ръководството на ГПЧЕ „В. Карагьозов“ за професионално ориентиране младите хора.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com