06.12.2022

Кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев ще вземе участие в заседание на Управителния и Контролния съвет на РАО “Тракия”

Кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев ще вземе участие в заседание на Управителния и Контролния съвет на РАО “Тракия”, което ще се проведе в гр. Елхово на 30 март 2018 година, от 10.00 часа.

След заседанието (от 11.00 часа) в общинска зала “Eлхово” ще се проведе Общото събрание на Регионална асоциация на общините “Тракия”.

Дневният ред на Общото събрание включва отчети на ръководните органи на Асоциацията за 2017 г., приемане на бюджет и работен план за 2018 г. Ще бъдат направени и промени в Устава, които се налагат поради влезли в сила изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, касаещи прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалището им в Агенция по вписванията.

************

Сесия на Общото събрание на РАО “Тракия” ще се проведе на 30 март 2018 г. от 11.00 часа в общинска зала “Eлхово”, в град Елхово. Мероприятието ще започне с приветствие и представяне на общината-домакин от кмета г-н Петър Киров, който е и член на Управителния съвет на РАО “Тракия”.

Дневният ред на Общото събрание включва отчети на ръководните органи на Асоциацията за 2017 г., приемане на бюджет и работен план за 2018 г. Ще бъдат направени и промени в Устава, които се налагат поради влезли в сила изменения в Закона за юридическите лица с нестопанска цел, касаещи прехвърлянето на регистрацията на ЮЛНЦ от окръжните съдилища по седалището им в Агенция по вписванията.

Делегати в Общото събрание са кметовете и представители на общинските съвети на членуващите общини. Като гости на мероприятието са поканени да присъстват представители на партньорската Асоциация на общини от Източна и Западна Тракия “ТРАКИЯКЕНТ”, Турция (кметовете на Текирда, Кешан, Чорлу, Буюк Мандра, Визе и Хавса), както и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България г-жа Силвия Георгиева.

Акцент на дискусиите на работните срещи, организирани от РАО “Тракия” през 2017 г. бяха проблемите, свързани с определянето на такса смет, образование, здравеопазване, реализирането на общински дейности с цел приходи, промени в нормативната база, имащи отношение към финансовите ресурси на общините. Засегнати бяха и въпроси, касаещи развитието на сектора по водоснабдяване и канализация и взаимоотношенията между местните и централни власти по отношение управление, собственост и експлоатацията на мрежите и съоръженията, включени в състава на водоснабдителните и канализационните системи и отговорностите по стопанисването на язовирите и други водни обекти.

Повечето въпроси са актуални и към днешна дата и през тази година ще продължаваме заедно да отстояваме позицията на общините и търсим решения на проблемите.

Друга значима дейност през 2017 г. бе обмяната на опит в сферата на местното самоуправление в Словакия и Сърбия.

Повече информация за инициативите и снимки можете да намерите на уеб страницата www.ram-trakia.org.

Регионалната асоциация на общини “Тракия” е учредена на 30 юли 1997 година като неправителствено, независимо и доброволно сдружение на общини. Членове на РАО “Тракия” са 27 общини от 7 области: Айтос, Асеновград, Болярово, Братя Даскалови, Брезово, Гълъбово, Джебел, Елхово, Карлово, Карнобат, Кричим, Крумовград, Куклен, Николаево, Павел баня, Поморие, Първомай, Родопи, Садово, Сливен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Твърдица, Тополовград, Тунджа и Чирпан.

Асоцииран член на РАО “Тракия” е Съюзът на тракийските дружества в България.

 

По-рано същия ден (от 10.00 часа), в кабинета на кмета на община Елхово ще се проведе заседание на Управителния и Контролния съвет на РАО “Тракия”.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com