29.05.2023

Месечна работна среща на общинския кмет с кметове и кметски наместници

На 29 март 2018 година представителите на общинското ръководство – кметът Христо Христов и секретарят Мария Чанева проведоха  месечната си оперативка с кметове и кметски наместници от населените места на територията на общината.

На нея общинският кмет и секретарят засегнаха някои от актуалните въпроси. Господин Христов сподели с колегите си, че проливните дъждове са нанесли доста поражения и ги моли да направят преглед на деретата. Съобщи също, че ще бъдат извършени частични кърпежи на пътищата, където е най-наложително. Освен това ще бъде изяснено, където има камери за видеонаблюдение, кой може да има достъп до записите и ще им бъде разяснено. Всички храмове в населените места ще бъдат отворени на 8 април – Великден. В част от тях ще има и църковни служби: Болярово, Стефан Караджово, Мамарчево и Воден.

Госпожа Чанева помоли кметовете и кметските наместници за актуализиране на информацията, по която ще бъдат изготвени докладни записки за следващото заседание на Общинския съвет, обсъди с тях и други текущи задачи.

Кметовете и кметските наместници също поставиха въпроси и проблеми пред представителите на общинското ръководство.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com