21.03.2023

Забраниха къпането от сега

Къпането в откритите водоеми в Ямбол е забранено


Със заповед на кмета на община Ямбол Георги Славов се забранява къпането в следните водни площи- коритото на река Тунджа на територията на община Ямбол, водоемите в местността „Гърлата”, язовир „Двата чучура” (Кринчовица), Главен напоителен канал -7 на територията на общината, Гребен канал и Открит плувен басейн в комплекс „Вега“, намиращ се на ул. „Ямболен” №12 в Ямбол.
Закритият плувен басейн на ПГ „Васил Левски” е определен като разрешено за къпане място.
Със заповедта се задължават „Инертни материали Ямбол” АД да обезопаси водоемите в местността „Гърлата” и „Напоителни системи” ЕАД да постави табели, забраняващи къпането на Главен напоителен канал 7, съгласно изискванията на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи
Дирекция “Общинска собственост и икономически дейности“ съвместно с ОП “Комунални и обредни дейности”, ОП “Паркове и зони за отдих” и ОП “Спортни имоти” следва да организират и поставят табели, забраняващи къпането по коритата на река Тунджа на територията на общината и на „Гребен канал“ в срок до 20.04.2018 г.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com