29.05.2023

Мероприятия в Седмицата на гората в община Болярово

 Залесяваха и най-малките


 Бинка Величкова

Седмицата на гората ежегодно се отбелязва подобаващо в община Болярово. Залесяването – с декоративни дръвчета и плодни фиданки е благородна традиция, поддържана и обогатявана през годините. През 2018 година то стартира на 3 април.

Най-малките жители на Болярово, възпитаниците на детска градина „Здравец“, с интерес и много ентусиазъм се включиха в залесяването. Върху тревните площи край площадките а игра в двора те засадиха сръчно липови дръвчета. Подпомагани бяха лично от кмета на общината Христо Христов, от Анто Танев (лесничей от общината) и Атанас Василев (общински служител).

Засипвайки усърдно с пръст посадените млади дръвчета, децата обещаха да ги поливат редовно. Ще гледат как растат и ще знаят, че са оставили като спомен от детството тези дръвчета. Те ще насищат със сладко ухание въздуха по време на цъфтежа и ще пазят с благодатната си сянка детските площадки от палещите лъчи на слънцето в знойните дни.

Другите райони в общинския център, където се залеси, са: стадиона, край поликлиниката, в парка и край издигнатия двадесет и два метров християнски кръст над града.

Мероприятия по залесяването имаше и в други населени места: в село Стефан Караджово – в двора на храм „Успение Богородично“, където в залесяването взеха участие местният кмет и жители на селото, като и в парка.

В село Мамарчево бе залесено в двора на двата Центъра за настаняване от семеен тип.

Общо в цялата кампания, проведена в Седмицата на гората тази година в община Болярово бяха засадени 130 нови фиданки: 60 кедъра, 60 липи и 10 албиции.

Прекрасна и поредна благородна инициатива. Защото всяко залесяване е своеобразно обезсмъртяване. И дар за живота на другите край нас, дар за света.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com