25.03.2023

Куклени театри по проект „Заедно“ в община „Тунджа“

Кукленият театър е магия за малки и за пораснали. Красиви спомени от тази красива приказна магия имат децата от детските градини „Дечка Сюлемезова“, с. Веселиново, „Изворче“, с. Кабиле, „Щурче“, с. Кукорево, „Звездица“, с. Скалица и „Кольо Тенев“, с. Тенево.

На 10 и 16 април 2018 година, куклен театър „Георги Митев“, гр. Ямбол представи шест изнесени представления в сградата на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново и в салоните на народните читалища „Виделина – 1928“, с. Кукорево, „Васил Левски -1950“, с. Хаджидимитрово, „Просвета-1910“, с. Тенево, „Светлина -1928“, с. Скалица и „Христо Ботев-1928“, с. Ботево.

Представленията са в изпълнение на Дейност 6 „ „Насърчаване общуването и формиране на общо чувство за принадлежност и съпричастност към предучилищното образование чрез създаване на условия за съвместни изяви между децата от различните етноси, обучавани и възпитавани в групите в детските заведения и в подготвителните групи на началното училище-партньори по проекта“ по проект „Заедно” – споделена грижа за предучилищно образование, възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение в малките населени места от селски тип“, съгласно Договор за БФП BG05M2OP001-3.001-0106 от 01.08.2016 г. По време на постановките децата се срещнаха и забавляваха с обичаните герои от приказките „Вълкът и Козлетата“ и „Котаракът с (в) чизми.“

Куклените представления са част от Празничната програма по повод 22 април – Денят на община „Тунджа“.

Безспорно постановките бяха най-доброто средство, чрез което децата на община „Тунджа“ имаха възможността да се потопят в един вълнуващ нов свят и да се вживеят в ролята на главния герой. А още по-хубаво е когато е гарнирано с голяма порция смях и забавление!

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com