04.12.2022

Общоселско събрание в село Воден

На 18 април 2018 година в село Воден се проведе Общоселско събрание. На него бяха разгледани няколко въпроса по точките от дневния ред . Гости на събранието бяха общинският кмет Христо Христов, председателят на Общински съвет- Болярово Атанас Дженков и общинският съветник и представител на селото Янко Анев.

Елена Анева, кмет на село Воден, представи своя отчет за извършената от нея работа през предходната година. Правилно подреден, обширен, аналитичен и остро критичен на места, отчетът бе подробно обсъден от присъстващите.

Общинският кмет Христо Христов изказа също изказа своето мнение за обстойният отчет. Работата през годината никак не е малко, въпреки липсата на средства, но критиките към общинското ръководство и Общинският съвет са неприемливо остри и дори обидни, констатира той, неприемливо е в този вид да бъде приет на заседание на Общинския съвет. Веднъж вече е бил върнат, за да бъде поправен, но вероятно това не е направено и в този си вид няма как да бъде допуснат за разглеждане. Хвърлят се явни обвинения, обиди и клевети върху общинското ръководство, общинската администрация и Общинския съвет, което противоречи на всички морални норми.

Господин Христов също направи кратък отчет и съобщи какво ще бъде направено като ремонти в селото след месец май: частични кърпежи и ремонти. Относно проблемната улица, общинското ръководство е поискало съдействие от Агенция „Пътна инфраструктура“, за да бъдат закърпени поне най-проблемните участъци. Започва ремонт на улицата от Малко Шарково, през Воден до Странджа.

Христо Христов разясни колко са приходите от село Воден (около сто хиляди) и отделените средства до момента за селото – осемдесет хиляди. Въпреки трудната напоследък комуникация с кмета на селото, Воден не е забравено село, подчерта той, а предходният отчет е бил изцяло положителен и коренно различен. Трябва да се търси начин за решаване на проблемите, а не да се създават такива и да пречат на работата, която трябва да е единствено в полза на хората.

Общинският кмет отговори на множеството въпроси, поставени от хората и разясни какво ще бъде свършено в селото тепърва. Относно Дома за стари хора пое отговорност да направи там събрание и да бъдат подробно обсъдени проблемите отделно, не на общоселско събрание. Един от големите проблеми е престъпността, готов е и за среща с представителите на полицията, от две седмици полицейското управление в Болярово има нов началник, увеличен е и съставът като цяло. За належащия ремонт на църковния храм начинът е чрез събиране на дарения, практиката показва вече в няколко села, че това е наистина успешен подход, защото има дарители за такива благородни каузи.

На събранието бе обсъдено и уведомлението за инвестиционно намерение на фирмата „Калем Агро“ Еоод – София за изграждане на предприятие за обработка и пакетиране на плодове. В момента се събират мнения и се очаква оценка за въздействието върху околното среда от РИОСВ – Стара Загора. През този период всеки може да изкаже мнението си до съответния орган.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com