28.05.2023

… ЗАЕДНО, с грижа за хората

На 19 април 2018 година, в община „Тунджа“ се проведе форум „С Тунджа в сърцето“ – рестарт, на който бяха наградени участниците в тазгодишния първи етап на платформата. Събитието беше съчетано с връчването на стипендии и еднократно финансово стимулиране ученици и студенти постигнали високи резултати в образованието и спорта. Мероприятията са част от празничните прояви, посветени на Деня на Община „Тунджа“ – 22 април и честване на 31 години от създаването на общината.

На събитието присъстваха кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев, заместник-кметът Станчо Ставрев и секретарят на общината Андон Кръстев.

„…Вярвам, че промените се случват тогава, когато хората разгръщат потенциала си, творят и работят ЗАЕДНО. Позволете ми, днес да припомня една мисъл на Алберт Айнщайн, която ние безрезервно следваме в работата си: “Нищо истинско и ценно не може да бъде постигнато в резултат на амбиция или обикновено чувство за дълг. То може да бъде постигнато само чрез любов и преданост към хората и към действителните неща.” Уверявам ви, ръководството на община „Тунджа“ изразява дълбока почит и преданост към своите граждани и към труда, който те дават в името на по-доброто настояще и бъдеще на общината. Отново заедно, „С Тунджа в сърцето”, вършим добри дела, защото най – голямата ценност на общината са ХОРАТА!…“ с тези думи се обърна към присъстващите кметове и кметски наместници, читалищни секретари, директори на училища, ученици, студенти, учители и родители кметът на община „Тунджа” Георги Георгиев.

След приветствените думи на кмета на общината, започна и най-вълнуващата част – връчването на стипендиите и еднократното финансово стимулиране на отличените ученици и студенти.

За десета поредна година Община „Тунджа“ подкрепя изявени ученици и студенти, доказвайки, че образованието е най-ценното богатство, което може да бъде дадено на бъдещите поколения, за да растат като достойни граждани на своята община и на Република България.

На настоящата, първа за 2018 г. сесия, кметът на община „Тунджа“ Георги Георгиев връчи на 47 ученици и студенти стипендии и еднократно финансово стимулиране общо в размер на 15 120 лева.

Беше връчена една едногодишна стипендия на студент, 16 шестмесечни стипендии на гимназисти, 9 шестмесечни стипендии на ученици от начален и прогимназиален етап на обучение, 9 еднократни финансови стимулирания за постигнати високи резултати в областта на образованието, 10 еднократни финансови стимулирания за постигнати високи резултати в областта на спорта и две еднократни финансови стимулирания за проявена гражданска доблест.

През предходните девет години, с помощта на жителите и представителите на бизнеса, Общината е събрала 251 016 лева за:

–           9 годишни стипендии в размер на 1 200 лв. всяка;

–           60 шестмесечни стипендии, общо в размер на 19 200 лв.;

–           9 стипендии по волята на дарител, общо в размер на 9 000 лв.;

– 1 569 деца са получили еднократно финансово стимулиране от 50 до 200 лв., общо в размер на 149 298 лв.;

– финансово подпомагане на 17 деца и младежи с изявени дарби с общо 13 700 лв.;

– 31 890 лв. за лечението на 13 деца и младежи.

Най-общо казано през изминалите девет години Община „Тунджа“ подкрепи 1 677 ученици и студенти, деца и младежи, а общата стойност на разпределените средства е  233 888 лв.

На края на форума кметът на общината Георги Георгиев връчи грамоти на участниците в първия етап на платформата „Заедно с община Тунджа“, в който под различна форма се включиха 13 населени места с 20 проекта.

Присъстващите на срещата споделиха своето впечатление от първото издание на „С Тунджа в сърцето“ и изкаха благодарност за подкрепата, която общината не спира да оказва на своите жители.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com