06.02.2023

Комисията утвърди Регионалната програма за заетост

60 трайно безработни лица от Ямбол, Елхово, Стралджа, „Тунджа“ и Болярово ще започнат работа по Регионалната програма за заетост на област Ямбол за 2018 година. Това стана ясно на проведеното заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. В реализирането на Регионалната програма за заетост в област Ямбол тази година се включват и петте общини.
Средствата за разпределяне за настоящата година за област Ямбол са в размер на 184 173 лв. В община Ямбол ще бъдат наети 11 безработни лица за озеленяване и поддържане на зелени площи на пълен работен ден. В община „Тунджа“ се разпределят 10 работни места, като ще бъдат наети 19 безработни за населените места на общината. В Стралджа ще работят 10 трайно безработни, в Елхово ще наемат 13 лица на 6 часов работен ден. В Болярово ще се осигури работа на 7 безработни. Дейността стартира от началото на месец юни и е за шест месеца. Общините залагат и съфинансиране за обезпечаване дейностите по програмата.
Целта на програмата е да допринесе за повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване качеството на работната сила в региона. В обхвата на целевата група се включват: безработни младежи до 29г. с подгрупа до 25 г., които нито се обучават, нито са заети, безработни над 50 г., продължително безработни лица.
Проектното предложение на област Ямбол за Регионална програма за заетостта ще бъде представено в МТСП.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com