03.02.2023

Сключване на споразумения „С Тунджа в сърцето“ – Рестарт

На 23 април 2018 г., бяха подписани 9 проекта от втория етап на Обществената инициатива „Заедно с община Тунджа“ в рамките на платформата „С „Тунджа в сърцето“. Проектите са на обща стойност 25 452.55 лева. Новите споразумения бяха сключени със следните бенефициенти:

  • Кметство, с. Хаджидимитрово за проекта „Кът за отдих и развлечение на открито в село Хаджидимитрово“. Инициативата включва дейности за осигуряване на условия за отдих с обществения ангажимент на местната общност;
  • НЧ „Добри Керанов – 1961“, с. Стара река за проекта „Парк за отдих в село Стара река“. Ще бъдат реализирани дейности за осигуряване на по – добри условия за обществена активност, за отдих и свободно време;
  • Кметство, с. Меден кладенец за проекта „С грижа за всеки“. Инициативата включва дейности за осигуряване на условия за отдих с обществения ангажимент на местната общност;
  • НЧ „Васил Левски – 1931“, с. Победа за проекта „Нов кът за отдих в село Победа“. Ще бъде подобрена средата за организация на свободното време на жителите на селото с техния пряк ангажимент и с участието на местното народно читалище;
  • Кметство, село Межда за проекта „Модерна обществена сграда – качествен обществен живот за жителите на с. Межда“. Ще бъде подобрена средата за организация на свободното време на жителите на селото с техния пряк ангажимент;
  • Кметство, село Генерал Инзово за проекта „Изграждане на паметна плоча на Генерал Иван Инзов“. Инициативата ще позволи да бъде изградена паметна плоча на Генерал Иван Инзов в селото;
  • Младежка организация, село Победа за проекта „Работилничка „Надежда“. Инициативата включва дейности за осигуряване на условия за организация на свободното време на жителите на селото с обществения ангажимент на местната общност;
  • Футболен клуб „Индже“, с. Победа за проекта „Поливна система“. Проектът предвижда закупуване и осигуряване на поливна система за стадиона в селото;
  • Кметство, село Чарган за проекта „Чарган с нова визия“. Инициативата включва дейности за осигуряване на условия за отдих с обществения ангажимент на местната общност.

Изпълнението и отчитането на дейностите трябва да приключи до края на месец юни.

Припомняме, че в конкурса за обществени инициативи на платформата бяха подадени 40 проектни предложения на читалища, кметства, училища и неправителствени организации от населените места на община „Тунджа“.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com