23.10.2018

Пръскат срещу кърлежи

25.04.2018 vreme 0

Община Ямбол започва обработката на тревните площи в междублокови пространства, квартали и паркове против кърлежи. Пръсканията ще се извършват по предварително утвърден […]