29.05.2023

Европа е култура

На 9 май 2018 година, читалище „Просвета-1910“, село Тенево, организира с децата от детска градина „Кольо Тенев“ и учениците от първи и втори клас на обединено училище „Васил Левски“, образователен час под мотото „Европа е култура“.

Събитието е в изпълнение на дейностите по проект „Търсачи на знания и емоции“, финансиран от Фондация „Глобални библиотеки – България“.

Децата от детската градина се запознаха със символите на Европейския съюз – знаме, химн и мото. След това малчуганите бяха разпределени в екипи от по двама и изработиха макет на знаме на Европейския съюз.

Учениците от първи и втори клас посетиха етнографската сбирка на читалището за да покаже на децата, че нашият път към Европа ни задължава да пазим своите бит и култура, т.е да бъдем „Единни в многообразието“, каквото е и мотото на съюза.

Нели Ройдева

Мениджър на НЧ „Просвета-1910“, с. Тенево

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com