28.01.2023

Областна дирекция на МВР – Ямбол обявявя конкурс за есе

На 5 юли 2018 г. се навършват 139 години от създаването на Министерството на вътрешните работи

По този повод Областна дирекция на МВР – Ямбол обявява конкурс за есе на тема „Полицаят в мен”.

В конкурса могат да участват ученици от 5 до 12 клас, в две възрастови групи:
от 5 до 8 клас и от 9 до 12 клас.

Изискванията са: есето да е написано в Word – формат; Times New Roman, 12 pt.

Всяка конкурсна работа трябва да бъде придружена от следната информация: име, презиме и фамилия на автора, възраст, учебно заведение, пощенски адрес, телефон и е-mail адрес за контакти.

Всеки участник има право да участва с едно есе.
Критерии за оценка на творбите:
– Демонстриране на познания по темата;
– Теза, съответстваща на формулираната тема;
– Оригиналност и творчески подход;
– Недвусмислено изразяване на лична позиция;
– Удачно подбрани аргументи;
– Използване на подходящи стилно-езикови средства за постигане на убедителност и въздействие;
– Спазване на езиковите норми.

Есетата трябва да бъдат подадени в срок до 13.06.2018 г. по електронна поща на адрес: yambol@mvr.bgили на адрес: град Ямбол, ул. „Преслав“ № 40, ОДМВР – Ямбол.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени най-късно до 04.07.2018 г. Наградите на отличените творби ще бъдат връчени от директора на ОДМВР – Ямбол по време на тържеството за отбелязване на 139-годишнината от създаването на МВР. Отличените есета ще бъдат публикувани на интернет сайта на Областната дирекция.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com