28.05.2023

С реалистичен поглед за постигнатото и верен подход към проблемите

Бинка Величкова

На 9 май 2018 г. се състоя общоселско събрание в село Голямо Крушево. Гости на многолюдната аудитория бяха кметът на община Болярово Христо Христов, председателят на Общинския съвет Атанас Дженков и общински съветници (Мария Маринова, Бинка Величкова).

Дългогодишният кмет на селището Костадин Иванов се отчете пред своите съселяни за извършеното през изтеклата 2017 г., очертавайки реалистична картина както на стореното, така и на някои планирани, но и неосъществени през отчетния период дейности. Някои от тях са извършени в началото на тази година, а реализацията а други предстои през летните месеци.

Последва обстойно изявление на енергичния и грижовен общински кмет към насъбраното множество, което с интерес искаше да го чуе. Г-н Христов сподели с хората, че за селото им е назначен нов полицейски служител – младият Димитър Иванов. Факт, който ще бъде ярък плюс за сигурността на местните жители. Той увери присъстващите, че съвсем скоро предстоят ремонти, касаещи инфраструктурата, читалищната сграда, гробищния парк и т.н. Кметът на общината обяви, че програмата, по която са назначени действащите и  в това населено място социални асистенти, ще продължи до края на календарната година, а вероятно и през следващата.

Той благодари заслужено на групата самодейки  при местното НЧ „Просвета“ за техните талантливи изяви, съпътствани от множество награди, които допълват културния престиж на общината ни.

Последваха многобройни изказвания по въпроси, които вълнуват хората тук, касаещи битовото им ежедневие: уличното осветление (увеличаване на осветителните тела като брой); укрепване на мостовете в селото; премахване на стари и изсъхнали дървета, създаващи потенциална опасност от злополуки; слабото налягане на водата през лятото, водещо до недостиг за някои домакинства; пръскане на тревните площи с препарати против кърлежи (включително в гробищния парк и в църковния двор), спешен кърпеж на улици.

Г-н Атанас Дженков отговори на въпросите по линия на „В и К“. Той заяви, че се нуждаят от подмяна доста водопроводни отсечки; водоизточниците трябва да бъдат почистени, а помпената станция – ремонтирана. Всичко това ще стане през летните месеци, лятото е благоприятният сезон.

Г-н Христов коментира поставените проблеми, наблягайки на това как могат да бъдат решени, в рамките на какви срокове, а и за средствата, които са нужни – откъде могат да постъпят те. Например за основен ремонт и обновяване на читалищната сграда се очертава финансова възможност по проект и тя трябва своевременно да бъде използвана. След края на срещата готите посетиха самата читалищна сграда, за да огледат сегашното й състояние. Те бяха придружени от кмета на селото К. Иванов и читалищния секретар Н. Меразчиева.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com