28.05.2023

„ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ“ Болярово, 2 юни 2018 – СТАТУТ

Национален детски събор „ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ“

Болярово, 2 юни 2018

 СТАТУТ

 Детският фолклорен събор „ВЪРБОВА СВИРКА СВИРИ“ в гр.Болярово се организира за двадесет и първи  път под патронажа на кмета на общината г-н Христо Христов.

Посвещава се на популярната тракийска певица Елена Граматикова и на богатството и красотата на странджанския фолклор.

Организатори на събора: РАО „Тракия“- гр.Стара Загора; Общество за фолклор – гр.Стара Загора;

Община Болярово;

Читалище „Възраждане“- гр.Болярово;

Дружество“Тракия“ – гр.Болярово.

Цел на събора:

Да се съхрани и популяризира странджанското фолклорно наследство;

Да се приобщи младото поколение към съкровищницата на българския фолклор;

Да се даде възможност за индивидуална изява и откриване на млади дарования;

Да се осъществи приемственост между поколенията.

Условия за участие:

В рамките на събора е конкурсът „С песните на Елена Граматикова“.

В конкурсната програма участниците могат да се включат и с песните на Калинка Згурова, Донка Бумбалова и Манол Михайлов, които са сред учредителите на този събор.

Участниците могат да се включат в събора и с инструментални /индивидуални и колективни/ танцови изпълнения, обреди и обичаи.

Музикалният съпровод е от участниците и е по тяхно желание / с оркестър или на запис/

Редът на явяването се определя от организаторите, ако няма предварителна заявка от участниците

Всички кандидати попълват заявка по приложения образец и я изпращат на посочения в края адрес до 30.05.2018 г. или по електронната поща.

Класиране и награди:

Класирането на участниците се извършва от жури в състав от професионалисти- музиковеди и фолклористи.

При певческите групи участниците се класират в две групи:

за автентичен фолклор;

за обработен фолклор.

Всички участници получават грамота.

Класираните изпълнители получават парична награда и грамота

Изпълнителите се класират в три възрастови групи за всеки клас –

изпълнители до 8 години;

изпълнители от 9 до 14 години;

изпълнители от 15 до 19 години (задължително изпълняват 2 куплета от бавна песен).

Във всяка възрастова група се присъжда първа, втора и трета награда

При индивидуалните изпълнители се присъжда и поощрителна награда

По преценка на журито наградите могат да се дублират.

Присъжда се:

  1. Една специална награда на кмета на община Болярово г-н ХРИСТО ХРИСТОВ
  2. Приз „ЕЛЕНА ГРАМАТИКОВА“ при индивидуалните изпълнители на народни песни

Ръководство и финансиране:

Подготовката и провеждането на събора се извършва от ораганизационен съвет под председателството на кмета на общината.

Финансирането за 2018 г. е от спонсори и бюджета на общината.

Организаторите осигуряват закуска на всички участници в деня на събора / при получена предварителна заявка с броя на участниците /.

Пътните разходи са за сметка на участниците.

Място на провеждане

Градски парк.

Дата на провеждане – 2 юни 2018 година

Регламент за участие:

Индивидуарни изпълнители –

певци – 6 минути;

свирачи – 6 минути.

Певчески групи 8 минути.

Инструментални групи и оркестри – 10 минути;

Танцови състави – 15 минути;

Народни обичаи 10 минути.

Програма на събора:

09.30ч. – откриване на събора- градски парк;

12.00 ч. – поздравления от гости;

12.30 ч. – изпълнения на гостуващи  състави;

18.00 ч. – награждаване.

 За допълнителна информация и изпращане на заявки:

8720 гр.Болярово

Община

Отдел „Хуманитарни дейности“

За НДФС „Върбова свирка свири“

Тел: 04741/ 60-44 ; 61-54; e-mail:varbovasvirka@abv.bg;

facebook: Ndfs Varbova Svirka Sviri

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com