29.05.2023

Подготовка на учениците за отбрана на страната и оказване на първа помощ

bty

От м. април 2018г. до края на учебната 2017/2018г. в Музея на бойната слава в град Ямбол се провеждат обучения с ученици от девети и десети клас от училища в област Ямбол за повишаване тяхната готовност за отбрана на страната, действия при кризи и оказване на първа помощ. Инициативата е на Военно окръжие ІІ степен – Ямбол и се осъществява с подкрепата на БЧК – Ямбол.

През първата част, екипи от военнослужещи и цивилни служители от военното окръжие и военнослужещи от военните формировения от гарнизон Ямбол, представят  информация, свързана със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задачите на въоръжените сили.

През втората част, екип от специалисти на Български червен кръст – Ямбол провежда обучения по първа помощ и действия при кризи, които имат за цел младежите и техните учители да придобият ценни знания и практически умения за повишаване тяхната готовност по оказване на първа помощ при травми, причинени от различни инциденти в училищна и извън училищна среда. Основен акцент се поставя върху принципите и целите на първата помощ, подход към пострадал, мерки за овладяване на негативните последици, личните предпазни средства и др.

Друга важна част от обученията е, участниците да се запознаят с  ролята и отговорностите, които БЧК има преди, по време и след възникване на кризисна ситуация, комуникация и взаимодействие на екипите на БЧК с останалите екипи от Единната спасителна система.

ОБЛАСТЕН СЕКРЕТАРИАТ НА БЧК – ЯМБОЛ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com