03.02.2023

Над 500 ученици от област Ямбол участваха в открити беседи  на тема „Безопасна ваканция“ през тази седмица

Инициативата стартира на 14 май  и цели да  привлече вниманието на учениците към спазване на правиланта за безопасност  през предстоящата лятна ваканция. Водещи в мероприятията са  инспекторите от детска педагогическа стая, служители от Пътна полиция и представители на МКБППМН при общините Ямбол и Тунджа. С голям интерес ученици от трети и четвърти клас  обсъждаха модели за безопасно поведение в различни ситуации  – у дома, на улицата, в парка,  на игралните площадки и други.  В хода на беседите се проверява  знаят ли децата как да реагрират и към кого да се обърнат при проблемна ситуация, а в дискусия те сами посочват рисковете през ваканцията.  Заедно със служителите от Пътна полиция учениците коментират различни казуси, свързани с безопасността двежение.В заключиние децата са единодушни, че като пешеходец, велосипедист или пътник, всеки трябва да спазва правила за безопасност, защото така защитава себе си  и се грижи за сигурността на другите участници в движението.

Мероприятия за превенция безопасността на двежението и безопасносто поведение на учениците през ваканцията ще продължат до края на учебната година.

 

18.05.2018 г.

Татяна Павлова

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com