03.10.2022

Тунджа може

 На 21.05.2018 г. младите хора в Общинска администрация „Тунджа“ обявиха Старта на Благотворителната кампания „Тунджа може“. Целта на кампанията е набиране на  пластмасови капачки за рециклиране. Със средствата получени след предаването им за преработка, ще  бъдат закупени нови мобилни ЕКГ апарати за спешните центрове в селата Скалица и Тенево. Цената на двата мобилни ЕКГ апарата е приблизително 4 хиляди лева, за тази сума ще са необходими 16 тона пластмасови капачки. Събраните капачки могат да бъдат предадени на информация в Община „Тунджа“ или по кметствата на населените места на Община „Тунджа“. Тази кампания инициирана от младите хора на общината има за цел да покаже за пореден път, че хората могат да бъдат единни и да обединяват усилията си. Нека покажем, че Заедно можем повече. Големият смисъл на тази инициатива е да провокира нашата обща съпричастност, без значение на възраст, материално положение, социален статус. По този начин всички ние ще имаме възможност да обединим усилията си в името на най – голямата ценност- здравето. Предварително ви благодарим за подкрепата!

Всяка събрана капачка дава възможност на всеки един от нас да бъде съпричастен към тази кауза.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com