20.10.2018

Битката за Безистена

Върховен административен съд реши окончателно – секретарят на община Ямбол е длъжен да предостави Конструктивното обследване на Безистена. След две години водене на дела, ВАС потвърди решението на Административен съд – Ямбол от м. ноември 2016 г.

След приключилият през 2015 г. ремонт на Безистена, за около 3 млн. лв, инженери сигнализираха обществеността, че сградата има конструктивни проблеми. Явно съмнения за това е имал и кметът, защото възлага нарочно обследване за да се установи дали има проблеми сградата след интервенцията. Конструктивното обследване на Безистена е извършено от професор от УАСГ и за негоямболлии платихме 18 000 лв.

Вместо да представи резултатите от обследването публично и да успокои гражданите, че всичко е наред, кметът крие обследването и не го предоставя на този, който иска да се запознае с него. Това допълнително създаде основателни съмнения, че има проблеми и нагнети повече напрежението.

Затова поисках документа през м. юли 2016 г., за да се изясни има ли проблем и какви действия е длъжна да предприеме общината за да осигури безопасно ползване на сградата. Беше ми отказано, заведох дело и съдът потвърди гражданското ми право на достъп до документа. След като се запозная с него и прочета написаното, ще поискам съответните органи да проверят действията или бездействията на общината по набелязаните мерки. Защото междувременно в общественото пространство стана ясно, че такива има предписани, но изпълнени ли са те?!

Поучително е за местните управляващи двугодишното лутане по съдилищата, поне в това, че си изясниха, че информацията за техническото състояние на обект, включен в списъка на паметниците на културата с категория „Национални обекти“, е обществена и трябва да се предоставя на всяко лице, което я поиска.

За гражданите остава усещането за несправедливост, че при управлението на някои ГРАЖДАНИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРИЯ /ГЕРБ/ в Ямбол, се налага да защитаваме ГРАЖДАНСКИТЕ си права в съда.

Благодаря на експертите на „Програма Достъп до Информация“, които ми помогнаха и подкрепиха!

инж. Мариета Сивкова

общински съветник от БСП

http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/335c6452a92ee680c2258295003e2c7f?OpenDocument

ВАС, дело №113/2017 г.