02.02.2023

Община „Тунджа“ стартира мащабна програма за организиран летен отдих на учениците

Над 160 ученика от общинските училища ще почиват, спортуват, творят и се забавляват безплатно през ваканционните месеци в рамките на програмата.


В началото на месец юни стартира първата анимирана интерактивна ваканционна програма за организиран летен отдих на ученици от община „Тунджа“. В базата на Посетителския туристически център в лесопарк Бакаджик ще  бъдат проведени 10 лагерни смени – по една за всяко от учебните заведения на общината. В рамките на организирания летен отдих с групите ще работят по двама аниматори и двама педагози. В заниманията на учениците са включени поредица от активности, свързани с формиране на нови знания  и умения. Ще бъдат използвани пълноценно даденостите и възможностите на Посетителския център, който разполага с богат набор от нагледни и технически средства за представяне на природното многообразие на региона.

Центърът е създаден по проект на община „Тунджа“, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество България – Турция. В рамките на програмата ще бъдат организирани и проведени още пленер  и спортен турнир за ученици от всички общински училища.

Ресурсът за програмата ще бъде осигурен от Фонда за подпомагане на ученици и студенти с високи постижения в образованието и в неравностойно социално положение. Средствата са набрани изцяло от благотворителност. Подборът на децата, които ще бъдат включени във ваканционна програма за организиран летен отдих на ученици от община „Тунджа“ се извършва изцяло от екипите на учебните заведения.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com