02.10.2022

Разрешените и забранените за къпане места през летния период на територията на община Ямбол

Със заповед на кмета на община Ямбол се определят разрешените места за къпане през летния период на територията на общината, както и забранените за това обекти. Заповедта е издадена на основание Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за водите, Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, получените заключения на РЗИ – Ямбол, РУ – Ямбол при ОД на МВР и ОС на БЧК – Ямбол и констативни протоколи от 24.04.2018 г. и 23.05.2018 г. от извършена проверка на басейните и водните площи на територията на община Ямбол.

Разрешените за къпане места през летния период са: закрит плувен басейн в ПГ „В. Левски” и открит плувен басейн в комплекс „Вега“  на ул. „Ямболен” № 12.

Забранява се къпането в следните водни площи, намиращи се на територията на община Ямбол: коритата на р. Тунджа, водоемите в местността „Гърлата”, язовир „Двата чучура” („Кринчовица“), Главен напоителен канал (ГНК) – 7 и  „Гребен канал”.

В срок до 31.05.2018 г., ХТР – Ямбол към „НС“ ЕАД – клон „Средна Тунджа“ – Сливен следва да постави табели, забраняващи къпането на ГНК – 7 на територията на общината.

Дирекция “Общинска собственост и икономически дейности“ съвместно с ОП  “Комунални и обредни дейности” се задължават да поставят табели, забраняващи къпането по основното корито на река Тунджа на територията на общината.

Стопаните на разрешените за къпане места на територията на община Ямбол трябва да спазват най-строго всички изисквания на Наредбата за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи, като осигурят водното спасяване, медицинска помощ и санитарно-хигиенно обезпечаване на обектите.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com