28.01.2023

ЗА „Парахода“

Проектът за устройствен план, който предвижда да се премахне сградата, известна като „Парахода“, и на нейно място да се изгради голям паркинг, вече е факт. Във вчерашния брой на Държавен вестник/бр.44 от 29.05.2018 г./ общинската администрация обяви, че в едномесечен срок приема възражения и предложения по проекта.

След изтичане на срока, разглеждане на възраженията в експертен съвет и одобряване на плана от Общински съвет- Ямбол, администрацията ще може да изготви и самия проект за изграждане на този паркинг и другите до него, за което на майската сесия бяха гласувани 9 800 лв.

До края на м. юни всеки гражданин, който не е съгласен с плана, може да внесе писмено възражение в общината.

Независимо, че в канцеларията на общински съвет има внесена подписка с над 1200 подписа срещу събаряне на Парахода, по закон това е редът, и той изисква усилия от всеки, за да бъде чут гласа му!

инж.Мариета Сивкова

Общински съветник от БСП

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com