11.12.2018

В Ямбол стартира реконструкцията на една от основните пътни артерии – ул. „Преслав“

На 18 юни 2018 г. (понеделник) община Ямбол стартира строително-монтажните дейности за ремонт и реконструкция на ул. „Преслав“. Това е една от основните входно-изходни артерии на града и е сред най-натоварените с движение на моторни превозни средства платна. Мерките обхващат участъка от кръстовището с ул. „Димитър Благоев“ (пл. „Боровец“) до пресечката с ул. „Акация“.

Основните строителни дейности включват цялостен ремонт на пътната настилка, включително на кръстовищата в този отрязък. Ще бъдат подновени и тротоарните площи с полагане на настилка от бетонови павета, нови бордюри и др. Проектът включва още въвеждане на ново енергоспестяващо улично осветление, в т.ч. подмяна на част от стълбовете, както и обновяване на растителните видове по протежението на пътния участък.

Модернизирането на ул. „Преслав“ е в изпълнение на дейностите по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на община Ямбол“, договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0001-C01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“. Общата стойност на строително-монтажните работи по обекта е в размер на 2 381 066 лева.

Строително-ремонтните дейности са планирани да приключат в рамките на 270 календарни дни.

Във връзка с предстоящия ремонт и затварянето на участъка е въведена  временна организация на движението с поставянето на нови указателни знаци. Считано от 18 юни се въвежда и временна промяна в общинската транспортна схема по маршрутите на автобуси с номера 2, 5, 18-Б, 20, 20А и 25.

Реконструкцията на ул. „Преслав“ е включена в инвестиционната програма на община Ямбол като част от мерките за продължаване модернизиране инфраструктурата на града. В напреднала фаза са дейностите по другите два обекта, изпълнявани по същия проект по ОП „Региони в растеж“ – обновяването на втората част от основната пешеходна улица „Г. Раковски“ и на централните паркови зони. Реновирането на двата ключови обекта в централната част на града е изцяло с безвъзмездна финансова помощ по европейската програма.

Временна промяна в част от маршрутните линии на градския транспорт в Ямбол заради ремонта на ул. „Преслав“

Във връзка със стартирането ремонта на ул. „Преслав“, от 18 юни, понеделник, се въвежда временна промяна в общинската транспортна схема по маршрутите на автобуси с номера 2, 5, 18-Б, 20, 20А и 25.

Една от основните линии – № 2, след началната спирка на обръщател „Север“ и спирките в комплексите „Хр. Ботев“ и „Г. Бенковски“, продължава с нов маршрут по обходен път „Изток“ със спирка кв. „Д-р Д. Дончев“. По-нататък предвидените спирки са при ОУ „Хр. Смирненски“, РЗИ, пл. „Боровец“, откъдето продължава по обичайния си маршрут. В обратната посока автобусите по линия № 2 ще се движат по същите обходни улици.

Автобусите по линия № 20 след обръщател „Север“ ще имат две спирки в к-с „Бенковски“ и една в к-с „Христо Ботев“, след което продължават движението си по обходен път „Север“ и ул. „Ямболен“ (с нова временна спирка „Кумазит“). От там продължават по обичайния си маршрут посока ж.п. гара и останалите квартали.

Промяна е въведена и в движението на линия номер 25, която след връщане от ж.п. гара ще ползва нова спирка на пл. „Боровец“ (до пожарната). Движението на автобусите ще продължава по ул. „Д. Благоев“ и  ул. „Ген. Вл. Заимов“ със спирки РЗИ и „Стара автогара“, след което продължава в посока кв. „Д-р Д. Дончев“, к-с „Бенковски“ и „Хр. Ботев“, за да стигне началната си точка при обръщател „Север“.

За периода на строителните дейности, предвидени за 270 календарни дни, временно се спират от изпълнение три от автобусните линии, чиито маршрути също включват ул. „Преслав“. Това са автобусите с номера 5, 18-Б и 20А, поради дублиране с маршрута на други линии или невъзможност за изпълнение на маршрута в по-голямата му част.

Въведените временни промени в общинската транспортна схема са публикувани на сайта на община Ямбол: www.yambol.bg . Новите маршрутни разписания на автобусните линии са обявени и на спирките на градския транспорт.