30.09.2022

Община Ямбол успешно приключи изпълнението на проект за популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС

Община Ямбол успешно реализира проект „Популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС в община Ямбол“. В края на месец юни завърши изпълнението на предвидените дейности, които имаха за цел повишаване информираността на гражданите и гостите на града за организацията и политиките на Европейския съюз, членството на България в Съюза, същността и ролята на ротационното председателство, приоритетите и програмата на Българското Председателство и постигнатите резултати от евроинтеграционния процес на територията на община Ямбол.

Основен акцент бе поставен върху изграждането на положителен образ и доверие в ЕС у младите хора и израстването им като информирани, отговорни и пълноценни граждани на съюза. Това бе постигнато при успешното реализиране на заложените дейности, основната от които бе изработването и експонирането на тематична мобилна изложба. Тя бе представена по специално утвърден график във всички основни и средни училища в града, както и във Факултета „Техника и технологии“ към Тракийски университет  – гр. Ст. Загора. С цел достигане до максимално широка аудитория, изложбата беше представена още и в Културно-информационен център „Безистен“, други културни институти в града, в Областния информационен център, както и на редица публични места в Ямбол, включително по време на значими общоградски инициативи и събития.

Подробности за целите и дейностите по проекта, както и визуално представяне на информационните табла в електронен вид бяха публикувани на официалната Интернет страница на община Ямбол (www.yambol.bg), на специално разработения банер, посветен на българското председателство и неговото популяризиране.

Всичко това позволи информацията и посланията, заложени в разпространените материали, да достигнат до максимално широка публика от десетки хиляди хора – жители и гости на града. В резултат на успешно проведената информационна кампания бяха реализирани и специфичните цели на проекта, а именно: привличане на обществен интерес, разясняване на възможностите, отговорностите и ползите от ротационното председателство; повишаване информираността и доверието на местната общност относно политиките на ЕС чрез отражението им на местно ниво.

Проект „Популяризиране на Българското председателство на Съвета на ЕС в община Ямбол“ бе реализиран от община Ямбол, в партньорство със СНЦ „Клуб Европейски инициативи – ИДЕА“. Той бе осъществен в рамките на обявения от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) Конкурс за проекти по грантова схема „Подкрепа на инициативи на общините, свързани с регионалното измерение на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018”.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com